BG | EN

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС 2021 г.

Фондация "Ценности" обяви стартирането на Тринадесетия Национален Исторически Конкурс

Поради пандемията срокът за изпращане на разработки е удължен до 31.01.2022 г.

Участниците изпращат разработките си заедно с попълнен формуляр за участие, както и с попълнена Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (в оригинал) на посочения в информационната брошура адрес. В случай че в изготвянето на разработката участва и научен ръководител, последният също трябва да попълни такава декларация. Образци на декларациите, съобразени с политиката на Фондация "Ценности" за "Защита на личните данни", можете да намерите по-долу.


Формуляр за участие | Информационна брошура

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

за участник  |  за научен ръководител


Допускат се до участие ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години. Могат да бъдат представени както индивидуални, така и групови разработки. Изселдавнето може да се извърши с научен ръководител или самостоятелно.

ТЕМА: "Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край"

Културната памет е многолика. Тя е съхранила спомени за събития и личности останали сред строителите на съвременна България. Стотици са свидетелствата за тях. Сигурно има и такива, които са добре забравени, потънали сред пластовете на времето. Те са белязали празниците и ежедневието на хората. Сложили са отпечатък върху ценностната им система. Всяко населено място има своя специфичен културен живот и традиции. Те често се преплитат.

Далеч в миналото Европа е била образец за културен живот. Тя е променяла празничната система и диктувала развитието на видовете изкуства и институции, които с времето придобиват национален облик и специфика. Появата на театри, кина, библиотеки и образователни институции в столицата след Освобождението на България я превръщат в модел, който следват останалите български градове. Театрални представления, оркестри, концерти, сказки, изложби стават част от живота на хората. Първите центрове на културен живот са читалищата и повече от век по-късно си остават такива. Училищата са били не само образователни средища, но са имали и своите културни традиции, възпитаващи естетическите възприятия на подрастващите.

Паметта за миналото, традициите бележат по своеобразен начин културния живот на българина и неговото самочувствие.

ЗАДАЧАТА

Вашата задача е да проучите не само значимите събития и личности, но и такива, за които паметта е избледняла. Така Вашето изследване ще допринесе за обогатяването на културната памет на родното Ви място и ще съхрани спомена за забравени или малко известни факти, които са частица от културното ни наследство.

Потърсете източници напомнящи за личности оставили диря в областта на литературата, музиката, изобразителното и сценичните изкуства, с които се гордее родният Ви край.

Разтворете стари албуми, в които ще откриете места и моменти от събития свидетелстващи за културния живот във Вашия роден край. Поговорете с Ваши близки -очевидци на събития значими не само в национален, регионален, но и в личен аспект. Може би те са белязали или променили житейския им път. Архивите пазят документи съхранили безценни факти. Посетете ги и потърсете онези, които ще направят изследването ви уникално. Това ще бъде не само вълнуващо пътуване в миналото, но и Вашият принос към обогатяването на националната и родова памет.

Награди

Наградите на победителите ще бъдат връчени през март 2022 година.

Повече информация за тазгодишното издание на НИК и неговата тема ще намерите в Информационната брошура.

 

Партньори на фондация "Ценности" в организирането на Националния исторически конкурс са НДФ "13 века България", швейцарската фондация "Леонардо" и германската "Кьорбер".