BG | EN

Избор на тема – тест

Вече сте избрали тема, с която искате да участвате в историческия конкурс. От къде обаче можете да знаете дали тази тема наистина е подходяща за исторически проект?

С помощта на следните въпроси можете да проверите вашата тема преди окончателно да се спрете на нея. Ако на повечето от въпросите отговорите положително, тогава нищо не може да попречи на вашето изследване.

Интереси

Актуалност на темата

Обхват на темата

Източници

Съвременници

Литература

Житейско обкръжение

Помощ

Внимание! Дори и ако не на всички въпроси е отговорено положително, темата може да се окаже подходяща за исторически изследователски проект. Ако обаче смятате, че твърде често сте отговаряли с “НЕ” и поради тази причина вашата тема не е издържала теста, не се разочаровайте! Може би темата само малко трябва да бъде променена. В такъв случай най-добре се консултирайте с вашия учител.

© 2007, EUSTORY