BG | EN

Анализ и интерпретация на източници

"Най-важното не е в източниците,
но без източници всичко,
което казваме за миналото, е маловажно"

Густав Дройсен, 1858

 

Внимание! Не вярвайте на всичко, което един източник ви казва, от пръв поглед!

Стар документ може да съдържа съзнателно фалшиви данни, с които авторът му е искал да заблуди други хора. Някой просто е изрязал половината от една снимка, за да не бъде видяна на нея определена личност. Може би баба ви е записала в дневника си преди много години неща, за които не е могла да знае, че не са верни.

Какво може да се направи? Много просто: всеки източник трябва да се интерпретира и подложи на критичен анализ. Това ще направите, ако зададете определени въпроси към всеки източник:

1. Първо изяснете какво ви интересува при изследването:

2. Втората стъпка е да опишете източника и да разберете:

3. Следващата стъпка е да подложите източника на критичен анализ. Това не значи да кажете дали го намирате за добър или лош. Това означава да зададете няколко въпроса като тези например:

4. Накрая можете да прецените каква стойност има този източник за вашето изследване:

Преминете през тези четири стъпки при всеки източник! Само някои въпроси може да се променят в зависимост от това за какъв източник се касае.

© 2007, EUSTORY