BG | EN

Официален награден фонд

Една първа награда - 700 лв.

Две втори награди по 400 лв.

Три трети награди по 300 лв.

Четири награди за научно ръководство по 150 лв.