BG | EN

Снимки

Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас
Организатор: фондация „Ценности”

„Снимките показват това, което е.” Това твърдение е само отчасти вярно, дори и ако всеки от нас спонтанно се съгласи с него: Нали точно за това са фотографиите от ваканции или пътувания – за да запечатат преживяното или случилото се.

Фактически една снимка може да покаже какво е имало пред обектива в момента на заснемане. Как, кога, при какви обстоятелства е била направена, какво се е случвало около показаната сцена и защо фотографът е направил снимката е трудно да се установи, защото това не се вижда на нея.

Към това трябва да се добави, че снимките могат да бъдат променени – и не едва след началото на „дигиталната фотография”. Портретните снимки често са били допълнително разкрасявани, групови снимки на политици – манипулирани, като отделни личности, изпаднали в немилост пред властимащите, са изчезвали „от полезрението”. По-често от целенасочени фалшификации са правени малки промени като снимките са били изрязвани до удобен размер или са били редуцирани до изрезка, която специалистът е намирал за интересна.

Преди да оцените стойността на снимката, като възможен източник за вашата разработка, трябва основно да я изследвате. Следните въпроси могат да ви помогнат:

Описание

Определяне историческата връзка на снимката

Заключителна оценка на снимката

 

Методически насоки за участници и научни ръководители
© 2007, EUSTORY