BG | EN

Етапи на проекта

Какво е необходимо за успешното завършване на исторически изследователски обект?

В началото е доброто планиране, т. к. такъв проект се състои от различни фази. Колкото по-грижливо опишете и планирате в началото на вашия проект тези фази, толкова е по-голяма вероятността да го завършите успешно. Освен това подобен план ви помага междувременно да контролирате работата си.

Следните фази на проекта не могат твърдо да се разграничат една от друга, а по-скоро винаги се кръстосват или съвпадат частично. Отделните точки не винаги са една след друга, а често протичат паралелно. Не изпускайте от поглед много неща...

1. Планиране

Дейности
Място
Отговорник
Начало
Край
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


2. Изследване

3. Представяне

Мислите, че е твърде сложно и никога няма да успеете? Няма място за безпокойство. Ние ще ви придружаваме по време на вашето изследване. Ще видите: не е толкова трудно, както изглежда. Вашите консултанти, научни ръководители и ние, организаторите, ще ви помагаме с необходимите методически насоки.

© 2007, EUSTORY