BG | EN

Паметник

Паметно място – място на паметта?

В основата на понятието паметник стои думата “памет” и това само по себе си казва много за неговото предназначение.

Паметник може да бъде жилищна сграда, паметна плоча, постройка, парк, фабричен цех или име на улица или град. Паметника трябва да напомня за личности или исторически събития. Според възгледите на поръчителя те имат особено значение дори за настоящето и бъдещето. Затова е интересно да се изследва какъв спомен е целяло тяхното създаване.

Най-често паметниците, съответно техните поръчители, преследват политически цели. Наблюдателите трябва да се идентифицират с изобразения или изобразените (например национални паметници от ХІХ в.), да се стремят да подражават на показаните (войнишки паметници). Паметниците трябва да напомнят или предупреждават (паметници на жертви на Холокоста).

Изследвайки даден паметник, трябва да съблюдавате следното: “съдържателно” паметникът е свързан с миналото. По своята мисия той е насочен към хората, които са живели, когато е бил издигнат. Неговото въздействие може да се промени драстично през годините, т. к. се е променила политическата обстановка: например през 1917 г. по време на Октомврийската революция са били разрушени много паметници на царя, а в началото на 90-те години на ХХ в. – след разпада на Съветския съюз – бюстове на Ленин и други водачи на съветската власт. Не само процеси от държавно или световно политическо значение променят значението на един паметник. Така например много паметници трябва да “се преместят”, защото те или техният поръчител вече не подхождат към (политически желания) имидж на града или защото строителни дейности са “подкопали” тяхното местоположение.

Какво трябва да съблюдавате, когато изследвате паметник за вашия проект:

1. Описание

2. Събиране на сведения

3. Сведения и оценка за актуалността

Разпитвайте минувачи и служители от отговорните институции (кметство, гробищна управа и др.) и систематизирайте техните отговори:

© 2007, EUSTORY