BG | EN

ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС 2019/2020 г.

Фондация "Ценности" обяви стартирането на Дванадесетия Национален Исторически Конкурс


Формуляр за участие | Информационна брошура


Допускат се до участие ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години. Могат да бъдат представени както индивидуални, така и групови разработки. Изселдавнето може да се извърши с научен ръководител или самостоятелно.

 

ТЕМА: "Фамилната история и превратностите на времето"

Изминалото столетие е изпълнено с преломни моменти за българската история. България преживява четири войни, две национални катастрофи, икономически и политически кризи. Сменят се правителства, режими, системи, собственост, дори имена и родина. Всичко това се е случило в ХХ век и не е възможно да не е повлияло в известна степен на съдбата на вашето семейство.

Темата на дванадесетия национален исторически конкурс ви предлага нов прочит на историята – този, през погледа на фамилната история, като свидетелство за превратностите на времето, за неговата динамика и многоликост.

Какво всъщност е фамилната история? Като част от голямата история, тя е персонификация на национални или световни събития.  Във фамилната история тези събития носят имената на ваши близки, защото са оказвали влияние върху живота им и са променяли техните съдби. ХХ век е белязан от редица преломни моменти, за които можете да намерите свидетелства във вашата родова памет. За едни те водят до възход и просперитет, за други – до страдание, изпитание, борба за оцеляване. Как тези радикални промени са се отразили върху съдбата на един човек или едно семейство?

Промените са били съпътствани от надежди и разочарования, вяра и страх, социално и икономическо благоденствие, несгоди и трудности, конформизъм и бунтарство, дисиденти и репресирани, реабилитирани и толерирани. За някои те са били шанс, разкрили са нови хоризонти и възможности за реализация, образование, привилегировано положение, за други са затворили врати.

За едни България става нова родина, за други – остава част от миналото и те я напускат завинаги или за десетилетия. Преселници и изселници – какво ги е подтикнало към тези съдбовни решения, крепяло в тежки моменти. Да започнеш живота си на ново, в нова родина, нов дом, с нова самоличност и нови съседи, нови ценности и идеали, надежди разочарования, страх. Толерантност или недоброжелателство те очакват там?

Каква е цената на оцеляването и съхраняването на духа – приспособяване, нравствено извисяване или падение? Може ли да бъдеш пречупен или трудностите и изпитанията извисяват, помагат ни да запазим човешкото, добротата, вярата.

ЗАДАЧАТА

Проучете историята на един род, семейство или съдбата на един човек. Преценете сами дали бихте могли да проследите историята на една фамилия или епизод от фамилната история, обвързан със значимо събитие. Акцентът във вашата разработка не бива да пада върху събитията, превратностите и промените през ХХ век, а върху фамилната история като тяхно отражение. Можете да проследите моменти от фамилната история или житейската история на отделна личност. Обект на вашето изследване могат да бъдат не само ваши близки, но и живота на друга фамилия или личност.

Какво знаете за вашия род, близки и роднини? Какво е съхранила родовата памет за случилото се? Имате ли написана родова история или съставено родословно дърво? Вашата задача е да го направите, защото фамилната история е част от вашето духовно наследство. Ако това вече е сторил някой от рода, вие се опитайте да съберете още свидетелства и представете наследената писана фамилна история, като фокусирате вниманието си върху отминалите събития във вашето семейство през друга гледна точка, тази на големите събития, проектирани върху живота на един човек.

Какви източници можете да ползвате? Прегледайте старите албуми. Те са запечатали вашите родственици по време на важни и значими за тях моменти. Семейните архиви: писма, дневници, автобиографии, военни книжки, удостоверения за социално положение крият много интересни моменти от живота на един човек или семейство. Устна история – това са разказите на вашите родители, баби, дядовци. Сравнете разкази на очевидци с информация от официална преса, която често има пропаганден характер.

Предмети, съхранени в дома поколения наред, могат да свидетелстват за важни моменти от фамилната история. Посетете музеи и архиви.

Вашата задача е не самоцелно изследване и описание на живота на един род, човек или семейство, а да откриете, кое от събитията е оставило следа в родовата памет. Вероятно ще откриете връзка между водещите събития и живота на обикновените хора.

Награди

Те ще бъдат връчени през месец юни 2020 година.

Повече информация за тазгодишното издание на НИК и неговата тема ще намерите в Информационната брошура.

 

Партньори на фондация "Ценности" в организирането на Националния исторически конкурс са НДФ "13 века България", швейцарската фондация "Леонардо" и германската "Кьорбер".