BG | EN

В търсене на материали

Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас
Организатор: фондация „Ценности”

 

Ако вече сте избрали тема за вашата изследователска разработка следва да намерите материалите, които са основата на вашето изследване. Историците наричат тези материали „източници”. В историческата наука като „източник” служи всичко, което съдържа отговори за миналото. В това отношение почти всичко може да бъде източник, ако то ви помага да отговорите на въпросите, които си поставяте за миналото, т.е. вие решавате, кое за вас е източник. Приложеният списък с възможни източници е само предложение, без претенция да бъде изчерпателен.

Кое може да бъде източник?

Къде можем да намерим източници?

Източници могат да бъдат намерени на различни места:

 

Методически насоки за участници и научни ръководители
© 2007, EUSTORY