BG | EN

Жури

Председател:

Проф. дин Любомир Огнянов
СУ “Свети Климент Охридски”

Членове:

Доц. д-р Веселин Янчев
СУ “Свети Климент Охридски”

Доц. д-р Михаил Груев

СУ “Свети Климент Охридски”

Доц. д-р Росица Стоянова

ИИИ - БАН

Доц. д-р Петко Христов

ИЕФЕМ - БАН

Ваня Еленкова

СУ “Свети Климент Охридски”

Любов Филипова

Национален Политехнически музей, София