BG | EN

Техники на интервю

Основният въпрос, който си задаваме, е:

Запишете собствената си цел:

Направете списък на хората, които могат да имат информацията или устната история, която търсите. Преценете възрастта, близостта, предразположението, откровеността на всеки човек и тогава изберете хората за интервю.

Подготовка на въпросите

Какво трябва да се вземе под внимание при всяко интервю?

Започнете с въпроси, които да изяснят живота на интервюирания:

Към всеки от тези проблеми трябва да бъдат зададени отворени въпроси, изискващи пълни отговори.

Осъществяване на интервюто

След интервюто

Доц. д-р Красимира Табакова
ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“