BG | EN

Интернет – търсене в океана от информация

Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас
Организатор: фондация „Ценности”

 

Къде да търсим?

 

Интернет предлага многообразни възможности. Бихте могли да сваляте музика, филми, изображения и софтуер, да четете и пишете имейли, да играете, да си чатите, да създавате собствени сайтове и не на последно място да търсите информация.

В интернет има много страници, които предлагат солидни, задълбочени знания. Например много вестници и списания имат онлайн-част.

Научни институти също публикуват части от свои разработки и прогнози в интернет. От страниците на големи музеи можете да узнаете какви съкровища съдържат техните колекции, а в онлайн каталозите на големи библиотеки да търсите книги. Следователно можете да използвате интернет като източник на информация за вашата работа.

Ако нямате адрес на конкретна страница, на която бихте могли да намерите информация за вашата изследователска тема, то можете да използвате търсачка. Най-често ползваните са: Google, Yahoo!, MSN Search, Ask Jeeves, AltaVista и др.

Как да търсим?

Количеството информация в интернет е толкова голямо, че ключова дума като „миграция” може да ви предложи такова изобилие от адреси и информация, чието преглеждане и подбор изискват много време. Затова е препоръчително да ограничите целта на търсенето, като предварително изясните въпросите, на които търсите отговор в интернет. Тези въпроси трябва да превърнете в съответните заглавни думи и да комбинирате няколко от тях при търсенето.

Имайте пред вид, че подредбата в списъка с адреси открити от търсачката не казва нищо за качеството или приложимостта на информацията.

Когато след въвеждането на ключови думи сте открили адреси на сайтове запишете си кои от тях каква информация предлагат, за да избегнете многократното търсене.

Освен това трябва да обмислите как искате да процедирате с информацията: да я разпечатате веднага, запаметите, изпратите по имейл или да си направите записки.

Какво трябва да съблюдавате? На какво трябва да обърнете внимание?

Колкото и огромни да са възможностите на интернет, толкова съмнителна е в много случаи информацията, която се намира там. Затова бъдете внимателни: така както сте ограничили до минимум безразборното сваляне на информация, така трябва да сведете до минимум безкритичното приемане на информацията от интернет за истина. Както при всеки друг източник, трябва да проверите доколко информацията по вашата тема намерена в интернет е надеждна и достоверна.

За да прецените надеждността на интернет сайтовете трябва да ги проверете задавайки си следните въпроси:

Ако по този начин проверите информацията, която интернет ви предоставя, бързо ще установите, че интернет не може да бъде вашия единствен източник на информация при провеждане на историческо изследване. Библиотеки, архиви, музеи и интервюта ви предоставят допълнителен материал, който може да бъде използван за проекта ви.

 

Методически насоки за участници и научни ръководители
© 2007, EUSTORY