BG | EN

Научен съвет

 

 

Проф. дин Георги Марков
Институт за исторически изследвания при БАН

Бистра Стоименова
Департамент за информация и усъвършенстване на учители, София
 
Иван Комитски
Държавна агенция “Архиви”
 

Доц. д-р Цветана Кьосева
Национален исторически музей

Доц. д-р Валери Колев
СУ “Свети Климент Охридски”