BG | EN

Организационен комитет

Фондация „Ценности”
Лиляна Панова, Петя Георгиева

Министерство на образованието и науката
Мария Бенова, главен експерт

Държавна агенция „Архиви”, дирекция „Публичност на архивите”
Пламка Бошнякова, директор