BG | EN

Библиотеки – в търсене на книги

Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас
Организатор: фондация „Ценности”

Какви видове библиотеки съществуват?

Преди да търсите източници в архив или интервюирате очевидци е добре да обогатите знанията си предварително, като научите нещо повече по вашата тема. Само така можете да подходите критично към твърдението на очевидец или да класирате правилно даден източник. Търсете специализирани издания: от енциклопедии до историческа литература, които ще намерите в библиотеките.

В големите градове често има различни библиотеки, например :

Търсете литература следвайки мотото: от общото към специфичното. Първите информации по вашата тема ще намерите в известни енциклопедии. При следващата стъпка по-общи издания (напр. многотомна „История на България”) ще ви дадат по нататъшни детайли за определена тематична област. Специфични въпроси ще изясните с помощта на специализирана литература. Така стъпка по стъпка ще се приближите до вашата изследователска тема.

Подготовка

Следните препоръки ще ви помогнат да се ориентирате в библиотеките.
Впрочем: преди да отидете в библиотека говорете с вашия учител. Той сигурно може да ви посочи първите важни книги, които трябва да прочетете и които може би дори ще намерите в училищната библиотека.

Преди да отидете в библиотека се осведомете за работното време и условията за ползване или заемане на книги. По този начин вероятно ще си спестите излишен път. Използвайки справочници и учебници съберете първите ключови думи и указания за литература по вашата тема.

Когато сте сторили всичко това и вече отивате в библиотека вземете със себе си следните неща:

Повечето големи библиотеки поддържат интернет страница, която ще ви предостави предварителна информация преди вашето посещение.

В библиотеката

Тук могат да ви помогнат следните съвети: ако знаете ключови думи, автори или заглавия на книги, които търсите, използвайте каталога на библиотеката. Обикновено ще го намерите в специален шкаф с чекмеджета или компютър ще ви осигури достъп до него.

При първото си посещение се консултирайте с библиотекаря, как да използвате каталога: съществуват азбучни (имената на автори са подредени от А до Я) и тематични каталози, които с помощта на ключови думи и автори ще ви доведат до заглавия на книги.

Всички заглавия имат сигнатура (поредица от букви и цифри). Запишете си я заедно със заглавието. С нейна помощ вие или библиотекарят ще открие търсената книга. Не я заемайте „на сляпо”, а прочетете най-малко съдържанието и списъка с понятия или имена (ако има такъв), за да решите дали тя ще ви е полезна.

В някои библиотеки не се разрешава заемането на книги. В такъв случай е препоръчително да копирате съответните страници (ако искате да цитирате) и да отбележите на копието от коя книга е или да резюмирате най-важната информация на собствен фиш, като не забравяте библиографските данни (автор, заглавие, място и година на издаване, стр.№) и сигнатурата.

Ако не искате веднага да заемете дадена книга, но предполагате, че ще ви послужи в процеса на работа изгответе и за нея подобен фиш, като на един от горните ъгли запишете с ключови думи информацията, която съдържа изданието.

Методически насоки за участници и научни ръководители
© 2007, EUSTORY