BG | EN

Търсене на източници в архив

Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас
Организатор: фондация „Ценности”

Какво е архивът?

Архивите събират материали, които трябва да бъдат съхранени за поколенията. Най-често това са писмени източници от ведомства, съдилища и други служби, както и плакати, карти и снимки.

Също така могат да се намерят материали на неправителствени организации (дружества, фирми) или на частни лица (дневници, писма, речи, снимки …), които се считат за ценни.

Видове архиви

Както съществуват различни библиотеки, така има и различни видове архиви, в зависимост от това какво съхраняват:

Подготовка за посещение в архив

За да не се върнете в къщи разочаровани и с празни ръцеq след първото си посещение в архива, обърнете внимание на следните указания. Преди да отидете в архива:

В архива

Обсъдете темата си със специалист от архива, който да ви насочи и ориентира в наличните фондове, представляващи интерес за вас.
Записвайте точно данните на използваните документи. Поръчайте копия на най-важните за вашето изследване.

Анализ и интерпретация на архивни документи

Подложете документите на критичен анализ, установете дали липсва информация и помислете как и къде можете да я намерите и допълните: други архиви, очевидци, литература?

Методически насоки за участници и научни ръководители
© 2007, EUSTORY