BG | EN

Допълнителни награди

Диплом на МОН за най-успешно представило се училище
Множество награди от български издателства
Грамота за всеки участник
На победителите в конкурса се предоставя възможност за участие в международни семинари, както и в EUSTORY академии, организирани от мрежата EUSTORY