За нас

Фондация „Ценности“

Фондация „Ценности“ е независима, нестопанска организация, учредена през февруари 1998 г. от г-жа Антонина Стоянова. Фондацията възниква в отговор на призива за съхранение и развитие на изконните български ценности, които са в основата на нашата национална идентичност и благодарение на които народът ни е устоял през вековете, създавайки неповторими духовни и художествени богатства.

Мисията на фондацията

Мисията на фондацията, основавайки се на традиционните български ценности, е да подпомага развитието на българското образование, наука и изкуство, като част от общоевропейската култура и представя българските върхови постижения по света.

Цели на Фондация „Ценности”

  • подпомага развитието на българското образование и стимулира процеса на отварянето му към световните и европейски образци;
  • работи в областта на утвърждаването на постиженията на българската духовна култура и популяризирането им в чужбина като принос към общочовешките ценности и прогрес;
  • съдейства за включване в престижни образователни програми на млади хора, изявени в различни области на науката и изкуството;
  • работи по международни проекти в областта на образованието, науката и изкуството, съвместно с правителствени и неправителствени организации със сходни цели, като изгражда мрежа за обмен на информация и съдействие;